Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Awbud SA

data aktualizacji 02 lipca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 1 lipca 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Awbud SA z siedzibą w Fugasówce w związku z przekazaniem zaległych raportów okresowych.

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpiło od dnia 2 lipca 2019 r