Komunikaty za lata 2016-2019 - Komisja Nadzoru Finansowego

O KNF

Komunikat dotyczący podjęcia przez KNF decyzji w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom detalicznym opcji binarnych

Data aktualizacji:

W dniu 25 czerwca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom detalicznym opcji binarnych.

Decyzja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2019 r. pod pozycją 18 i wchodzi w życie w dniu 2 lipca 2019 r.

Do pobrania

Komunikat dotyczący podjęcia przez KNF decyzji w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom detalicznym opcji binarnych

plik .pdf, 361,7kB
Pobierz