Komunikat dotyczący podjęcia przez KNF decyzji w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom detalicznym opcji binarnych

data aktualizacji 27 czerwca 2019

W dniu 25 czerwca 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży klientom detalicznym opcji binarnych.

Decyzja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2019 r. pod pozycją 18 i wchodzi w życie w dniu 2 lipca 2019 r.