Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 17 czerwca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 13 – 14 czerwca 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Intrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, Intrum Król & Wspólnicy Kancelarii Prawnej sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, Intrum Detektyw sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  

Zarządzającym jest:

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Allianz Akcji Globalnych, 

- Allianz Selektywny,

- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu,

- Allianz Obligacji Globalnych,

- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,

- Allianz Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku.   

Zarządzającym jest:

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- UniKorona Dochodowy,

- UniKorona Obligacje,

- UniKorona Akcje.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Vivus Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest:

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie