Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Drewex SA

data aktualizacji 05 czerwca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 4 czerwca 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Drewex SA z siedzibą w Krakowie w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2019 r.

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpiło od dnia 5 czerwca 2019 r.