Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PKO Bank Hipoteczny SA

data aktualizacji 31 maja 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji PKO Bank Hipoteczny SA z siedzibą w Gdyni, emitowanych w ramach programu emisji obligacji (oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).