Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Redan SA i TXM SA (obecnie: TXM SA w restrukturyzacji)

data aktualizacji 27 maja 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądania odwieszenia obrotu akcjami spółki Redan SA z siedzibą w Łodzi oraz TXM SA (obecnie TXM SA w restrukturyzacji) z siedzibą w Warszawie w związku z przekazaniem raportów rocznych za 2018 rok.

Wznowienie obrotu akcjami w/w spółek nastąpiło od dnia 27 maja 2019 r.