Komentarz Urzędu KNF na temat rządowej inicjatywy przeniesienia 100% aktywów OFE na prywatne, indywidualne konta emerytalne członków funduszy emerytalnych

data aktualizacji 15 kwietnia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia przedstawioną przez rząd inicjatywę przeniesienia aktywów zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) na prywatne, indywidualne konta emerytalne. W opinii UKNF projektowana operacja przełoży się na zwiększenie zaufania wśród uczestników rynku finansowego, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych. Przeniesienie aktywów z rachunków w OFE na prywatne, indywidualne konta emerytalne będzie miało stymulujący wpływ na polski rynek kapitałowy. 

„Jest to korzystne rozwiązanie dla budowania długoterminowych oszczędności społeczeństwa i tym samym zabezpieczenia przyszłych potrzeb emerytalnych obywateli. Realizacja tego projektu będzie w bezpieczny sposób prowadzić do mobilizacji oszczędności prywatnych i wzmocnienia finansowania przedsiębiorstw” – ocenia Rafał Mikusiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, odpowiedzialny w UKNF za Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym.