Komunikat KNF w sprawie trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji 11 kwietnia 2019

Komunikat ws. średniej ważonej stopy zwrotu OFE za okres 31.03.2016 r. - 29.03.2019 r.