Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 08 kwietnia 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 29 marca – 5 kwietnia 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:


1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • H.K. – PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY sp. z o.o. z siedzibąw Katowicach. 

Zarządzającym jest:

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- NN Subfundusz Konserwatywny,

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

- NN Subfundusz Zrównoważony,

- NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025,

 -NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Aspen Res sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- NN Subfundusz Konserwatywny,

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

- NN Subfundusz Zrównoważony,

- NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Atalian Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.   

Zarządzającym jest: 

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

4)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” S.A. ODDZIAŁ PRODUKCYJNY W NOWEJ DĘBIE.  

 Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Oszczędnościowy, 

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

- PZU SEJF+, 

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

- PZU Zrównoważony, 

- PZU Dłużny Aktywny, 

- PZU Akcji KRAKOWIAK, 

- PZU Aktywny Akcji Globalnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 5)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • POLCAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Andrzej Senkowski z siedzibą w Warszawie   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Oszczędnościowy, 

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

- PZU SEJF+, 

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

- PZU Zrównoważony, 

- PZU Dłużny Aktywny, 

- PZU Akcji KRAKOWIAK, 

- PZU Aktywny Akcji Globalnych.

 Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

6)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • UPS Global Business Services Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  

Zarządzającym jest: 

1.    Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Esaliens Subfundusz Akcji, 

- Esaliens Subfundusz Strateg, 

- Esaliens Subfundusz Obligacji, 

- Esaliens Subfundusz Oszczędnościowy, 

- Esaliens Subfundusz Stabilny, 

- Esaliens Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 

2.    Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

3.    Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

- Esaliens Subfundusz Akcji Azjatyckich, 

- Esaliens Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych, 

- Esaliens Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych, 

- Esaliens Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich, 

- Esaliens Subfundusz Globalnych Zasobów, 

- Esaliens Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych, 

- Esaliens Subfundusz Okazji Rynkowych, 

- Esaliens Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

7)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • „UPS Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

 Zarządzającym jest: 

1.    Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Esaliens Subfundusz Akcji, 

- Esaliens Subfundusz Strateg, 

- Esaliens Subfundusz Obligacji, 

- Esaliens Subfundusz Oszczędnościowy, 

- Esaliens Subfundusz Stabilny, 

- Esaliens Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 

2.    Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

3.    Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

- Esaliens Subfundusz Akcji Azjatyckich, 

- Esaliens Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych, 

- Esaliens Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych, 

- Esaliens Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich, 

- Esaliens Subfundusz Globalnych Zasobów, 

- Esaliens Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych, 

- Esaliens Subfundusz Okazji Rynkowych, 

- Esaliens Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

8)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • ZFP Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Oszczędnościowy, 

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

- PZU SEJF+, 

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

- PZU Zrównoważony, 

- PZU Dłużny Aktywny, 

- PZU Akcji KRAKOWIAK, 

- PZU Aktywny Akcji Globalnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

9)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Rawicką Fabrykę Wyposażenia Wagonów „RAWAG” sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Oszczędnościowy, 

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

- PZU SEJF+, 

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

- PZU Zrównoważony, 

- PZU Dłużny Aktywny, 

- PZU Akcji KRAKOWIAK, 

- PZU Aktywny Akcji Globalnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

10)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • ENGINEO sp. z o.o. z siedzibą w Przasnyszu.  

Zarządzającym jest: 

1.    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060. 

2.    PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

- Subfundusz PKO Akcji Plus, 

- Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych, 

- Subfundusz PKO Zrównoważony, 

- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu, 

- Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

11)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • CENTRUM USŁUG NOWOCZESNYCH sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Oszczędnościowy, 

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

- PZU SEJF+, 

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

- PZU Zrównoważony, 

- PZU Dłużny Aktywny, 

- PZU Akcji KRAKOWIAK, 

- PZU Aktywny Akcji Globalnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

12)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Dr. Schneider Automotive Polska sp. z o.o. z siedzibą w Radomierzu.  

Zarządzającym jest: 

1.    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060. 

2.    PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

- Subfundusz PKO Akcji Plus, 

- Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych, 

- Subfundusz PKO Zrównoważony, 

- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu, 

- Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych  zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

13)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Cargotec Poland sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 


14)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie” sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

15)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Bioton S.A. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

16)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL” Tarnobrzeg sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Oszczędnościowy, 

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

- PZU SEJF+, 

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

- PZU Zrównoważony, 

- PZU Dłużny Aktywny, 

- PZU Akcji KRAKOWIAK, 

- PZU Aktywny Akcji Globalnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

17)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Oszczędnościowy, 

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

- PZU SEJF+, 

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

- PZU Zrównoważony, 

- PZU Dłużny Aktywny, 

- PZU Akcji KRAKOWIAK, 

- PZU Aktywny Akcji Globalnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

18)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • MasterCard Europe S.A. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.  

Zarządzającym jest: 

1.    Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Esaliens Subfundusz Akcji, 

- Esaliens Subfundusz Strateg, 

- Esaliens Subfundusz Obligacji, 

- Esaliens Subfundusz Oszczędnościowy, 

- Esaliens Subfundusz Stabilny, 

- Esaliens Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 

2.    Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

19)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • WTW Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

3.    NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

- NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), 

- NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L), 

- NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L), 

- NN Subfundusz Dynamiczny Globalnej Alokacji (L), 

- NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L), 

- NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L). 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

20)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Eaton Automotive Components sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.  

  Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

3.NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

- NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L). 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

21)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Eaton Truck Components sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

3.NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

- NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L). 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

22)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Eaton Automotive Systems sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

3.NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

- NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L). 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

23)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A. Oddział Produkcyjny w Duchnicach z siedzibą w Duchnicach.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- PZU Oszczędnościowy, 

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

- PZU SEJF+, 

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

- PZU Zrównoważony, 

- PZU Dłużny Aktywny, 

- PZU Akcji KRAKOWIAK, 

- PZU Aktywny Akcji Globalnych. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

24)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Bioton Marketing Agency sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

25)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • JOST POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025,

 - NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

26)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Cargotec Poland sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Wyodrębniony Obszar Organizacyjny HIAB

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

27)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • IWANICCY sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gubinie.  

Zarządzającym jest: 

1.    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050, 

- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060. 

2.    PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

- Subfundusz PKO Akcji Plus, 

- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, 

- Subfundusz PKO Surowców Globalny, 

- Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, 

- Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny, 

- Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny, 

- Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa, 

- Subfundusz PKO Zrównoważony, 

- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu, 

- Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych, 

- Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, 

- Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji, 

- Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych, 

- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD, 

- Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota,

- Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego, 

- Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, 

- Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego, 

- Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących, 

- Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego, 

- Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny, 

- Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

28)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • CSF Poland sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

29)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • MSD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

3.NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L), 

- NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), 

- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

- NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L). 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

30)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Lactalis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, „POLSER” sp. z o.o. z siedzibą w Siemiatyczach, „OBORY” sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach, Zakład Mleczarski Winnica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Konserwatywny, 

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

- NN Subfundusz Zrównoważony, 

- NN Subfundusz Akcji. 

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035. 

3.NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

- NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L). 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.