Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 26 marca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 18 – 26 marca 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • NATWEST MARKETS plc S.A. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.  

Zarządzającym jest:

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

-  NN Subfundusz Konserwatywny,

-  NN Subfundusz Obligacji, 

-  NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

-  NN Subfundusz Zrównoważony,

-  NN Subfundusz Akcji.


2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2020. 


3. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

-  NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L),

-  NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L),

-  NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L).


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Procter and Gamble DS. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • MEDANA PHARMA S.A. z siedzibą w Sieradzu.    

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU SEJF+, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych, 

-  PZU Dłużny Aktywny. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

4)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • „Matecs” sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.    

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU SEJF+, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Dłużny Aktywny, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

5)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • ICN POLFA RZESZÓW S.A. z siedzibą w Rzeszowie.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

6)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • GILLETTE POLAND INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy,

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 7)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie.    

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

8)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Sempertrans Bełchatów sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu.   

Zarządzającym jest: 

1.    Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  Esaliens Subfundusz Akcji, 

-  Esaliens Subfundusz Strateg, 

-  Esaliens Subfundusz Obligacji, 

-  Esaliens Subfundusz Oszczędnościowy, 

-  Esaliens Subfundusz Stabilny, 

-  Esaliens Subfundusz Małych i Średnich Spółek, 

2.    Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

3.    Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 

-  Esaliens Subfundusz Akcji Azjatyckich, 

-  Esaliens Subfundusz Europejskich Spółek Dywidendowych, 

-  Esaliens Subfundusz Amerykańskich Spółek Wzrostowych, 

-  Esaliens Subfundusz Małych Spółek Amerykańskich, 

-  Esaliens Subfundusz Globalnych Zasobów, 

-  Esaliens Subfundusz Globalnych Papierów Dłużnych, 

-  Esaliens Subfundusz Okazji Rynkowych, 

-  Esaliens Subfundusz Makrostrategii Papierów Dłużnych. 
Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

9)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Mercer Services Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Konserwatywny, 

-  NN Subfundusz Obligacji, 

-  NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

-  NN Subfundusz Zrównoważony, 

-  NN Subfundusz Akcji. 


2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2020. 


3.NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

-  NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L). 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

10)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży. 

 Zarządzającym jest: 

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: \

-  Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020, 

-  Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030, 

-  Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040, 

-  Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050, 

-  Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

11)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu z siedzibą w Wągrowcu.   

Zarządzającym jest: 

UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  UniKorona Dochodowy, 

-  UniKorona Obligacje, 

-  UniKorona Akcje, 

-  UniStabilny Wzrost. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

12)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Procter and Gamble Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.    

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

13)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Procter and Gamble Operations Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.    

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

14)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Parker Hannifin ESSC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.   

Zarządzającym jest: 

1.    Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  Esaliens Subfundusz Akcji, 

-  Esaliens Subfundusz Strateg, 

-  Esaliens Subfundusz Obligacji, 

-  Esaliens Subfundusz Oszczędnościowy, 

2.    Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

15)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Levi Strauss Poland sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.    

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

16)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 


 • „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście z siedzibąw Warszawie.  

Zarządzającym jest: 

1.    Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  Esaliens Subfundusz Akcji, 

-  Esaliens Subfundusz Strateg, 

-  Esaliens Subfundusz Obligacji, 

-  Esaliens Subfundusz Oszczędnościowy, 

-  Esaliens Subfundusz Stabilny. 

2.    Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

17)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU SEJF+, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych, 

-  PZU Dłużny Aktywny. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

18)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Hager Polo Produkcja sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.   

Zarządzającym jest: 

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Konserwatywny, 

-  NN Subfundusz Obligacji, 

-  NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

-  NN Subfundusz Zrównoważony, 

-  NN Subfundusz Akcji. 


2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2020. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

19)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Oddział Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU SEJF+, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych, 

-  PZU Dłużny Aktywny. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

20)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • „Polpharma Biuro Handlowe” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU SEJF+, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych, 

-  PZU Dłużny Aktywny. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

21)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • VALEANT PHARMA POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

22)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • QIAGEN Business Services sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.   

Zarządzającym jest: 

NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2020. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

23)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • DTA Investment sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Smolcu.   

Zarządzającym jest: 

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, 

-  Allianz Selektywny, 

-  Allianz Stabilnego Wzrostu, 

-  Allianz Aktywnej Alokacji, 

-  Allianz Surowców i Energii, 

-  Allianz Obligacji Plus, 

-  Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, 

-  Allianz Konserwatywny, 

-  Allianz Obligacji Globalnych, 

-  Allianz Akcji Globalnych, 

-  Allianz Globalny Stabilnego Dochodu. Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

24)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • DTA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.   

Zarządzającym jest: 

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, 

-  Allianz Selektywny, 

-  Allianz Stabilnego Wzrostu, 

-  Allianz Aktywnej Alokacji, 

-  Allianz Surowców i Energii, 

-  Allianz Obligacji Plus, 

-  Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, 

-  Allianz Konserwatywny, 

-  Allianz Obligacji Globalnych, 

-  Allianz Akcji Globalnych, 

-  Allianz Globalny Stabilnego Dochodu. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

25)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • „AARSLEFF” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest: 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  PZU Oszczędnościowy, 

-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, 

-  PZU SEJF+, 

-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, 

-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, 

-  PZU Zrównoważony, 

-  PZU Akcji KRAKOWIAK, 

-  PZU Aktywny Akcji Globalnych, 

-  PZU Dłużny Aktywny. 


Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

26)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez: 

 • National Westminster Bank Plc S.A. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.    

Zarządzającym jest: 

1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Konserwatywny, 

-  NN Subfundusz Obligacji, 

-  NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu, 

-  NN Subfundusz Zrównoważony, 

-  NN Subfundusz Akcji. 


2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2025, 

-  NN Subfundusz Perspektywa 2020. 


3.NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

-  NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L), 

-  NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus (L), 

-  NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L), 

-  NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.