Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 19 marca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 12 – 18 marca 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 •  „IMI International” sp. z o.o. z siedzibą w Olewinie. 

Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Konserwatywny,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony
-    NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-   NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-   NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-   NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-   NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-   NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-   NN Subfundusz Perspektywa 2020.

3. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-   NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
-   NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L),
-   NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
-   NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Waluta Lokalna (L),
-   NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L),
-   NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 •  PRESS GLASS S.A. z siedzibą w Nowej Wsi. 
Zarządzającym jest:
„SKARBIEC” Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-  SKARBIEC – OBLIGACJA,
-  SKARBIEC – III FILAR,
-  SKARBIEC – MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK,
-  SKARBIEC – Spółek Wzrostowych.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Bank Spółdzielczy w Skoczowie z siedzibą w Skoczowie. 
Zarządzającym jest:
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-  UniKorona Dochodowy,
-  UniKorona Obligacje,
-  UniKorona Akcje,
-  UniStabilny Wzrost.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
4) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. z siedzibą w Warszawie.  

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-  PZU Oszczędnościowy,
-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-  PZU SEJF+,
-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-  PZU Zrównoważony,
-  PZU Akcji KRAKOWIAK,
-  PZU Aktywny Akcji Globalnych.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
5) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • „Konspol Holding” sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. 
Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Konserwatywny,
- NN Subfundusz Obligacji,
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- NN Subfundusz Zrównoważony,
- NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
6) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • „NOVO NORDISK PHARMA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Konserwatywny,
- NN Subfundusz Obligacji,
- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- NN Subfundusz Zrównoważony,
- NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
- NN Subfundusz Perspektywa 2035,
- NN Subfundusz Perspektywa 2030,
- NN Subfundusz Perspektywa 2025,
- NN Subfundusz Perspektywa 2020.

3. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-  NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
-  NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
7) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 •  AIC S.A. z siedzibą w Gdyni. 
Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-  NN Subfundusz Konserwatywny,
- NN Subfundusz Obligacji,
-  NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-  NN Subfundusz Zrównoważony,
-  NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
8) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Cooper-Standard Automotive Piotrków sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-  NN Subfundusz Konserwatywny,
-  NN Subfundusz Obligacji,
-  NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-  NN Subfundusz Zrównoważony,
-  NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-  NN Subfundusz Perspektywa 2045,
- NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
9) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie. 
Zarządzającym jest:
NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2020.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
10) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
 •  „ZPC FLIS” sp. z o.o. z siedzibą w Kuranowie. 
Zarządzającym jest:
1. PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
z wydzielonymi Subfunduszami:
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

2. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Akcji Plus,
- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
-  Subfundusz PKO Surowców Globalny,
-  Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny,
-  Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny,
-  Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
-  Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa,
-  Subfundusz PKO Zrównoważony,
-  Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
-  Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych,
-  Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
- Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji,
-  Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych,
-  Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD,
-  Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota,
-  Subfundusz PKO Akcji Rynku Polskiego,
-  Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
-  Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego,
-  Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących,
-  Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego,
- Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny,
-  Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny.

 Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
11) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Mastercard Payment Transaction Services S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
1. Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Esaliens Subfundusz Małych i Średnich Spółek,
-  Esaliens Subfundusz Akcji,
-  Esaliens Subfundusz Strateg,
-  Esaliens Subfundusz Obligacji,
-  Esaliens Subfundusz Oszczędnościowy,
-  Esaliens Subfundusz Stabilny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
12) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • EKO-OKNA S.A. z siedzibą w Kornicach. 

Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- NN Subfundusz Konserwatywny,
-  NN Subfundusz Obligacji,
-  NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-  NN Subfundusz Zrównoważony,
-  NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-  NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2025, 
- NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
13) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • Reflex Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie. 

Zarządzającym jest:
1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-  NN Subfundusz Konserwatywny,
-  NN Subfundusz Obligacji,
-  NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-  NN Subfundusz Zrównoważony,
-  NN Subfundusz Akcji.

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-  NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-  NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
14) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

 • PGE EKOSERWIS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.  

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-  PZU Oszczędnościowy,
-  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-  PZU SEJF+,
-  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-  PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-  PZU Zrównoważony,
-  PZU Dłużny Aktywny,
-  PZU Akcji KRAKOWIAK,
-  PZU Aktywny Akcji Globalnych.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.