Projekt współpracy bliźniaczej dla Narodowego Banku Gruzji

data aktualizacji 05 marca 2019


27 lutego 2019 r. Delegatura Unii Europejskiej dla Gruzji notyfikowała podpisanie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) umowy współpracy bliźniaczej (twinning) na rzecz Narodowego Banku Gruzji Wzmocnienie zdolności Narodowego Banku Gruzji w obszarze usług bankowych i płatniczych zgodnie ze standardami UE.

Będzie to już czwarty projekt współpracy bliźniaczej realizowany przez polski organ nadzoru finansowego i ponownie w państwie uznanym za priorytetowe dla polityki zagranicznej RP.

Projekt zakłada realizację działań eksperckich w ramach przyznanego przez Komisję Europejską grantu w wysokości 1 750 000 euro w okresie od marca 2019 r. do lutego 2021 r. 

Tematyka działań projektowych obejmuje dwa komponenty dotyczące dostosowania prawodawstwa gruzińskiego do standardów zgodnych z unijnym dorobkiem prawnym – odpowiednio w sektorze bankowym oraz w obszarze usług płatniczych.

Dodatkowo, z uwagi na złożony zakres oczekiwanego przez stronę gruzińską wsparcia, UKNF będzie współpracować z ekspertami z innych instytucji takich jak Narodowy Bank Polski, Bank Litwy i Narodowy Bank Rumunii.