Zatwierdzenie prospektu emisyjnego HM Inwest SA

data aktualizacji 28 stycznia 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • HM Inwest SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest Michael/Ström Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).