Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 02 stycznia 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 21 - 31 grudnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Dow Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Oszczędnościowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Akcji,

2. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),

3. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Siemens Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Oszczędnościowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Wood – Mizer Industries sp. z o.o. z siedzibą w Kole.  

Zarządzającym jest:
„SKARBIEC” Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    SKARBIEC – OBLIGACJA,
-    SKARBIEC – III FILAR,
-    SKARBIEC – MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK,
-    SKARBIEC – Spółek Wzrostowych.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

4)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • ORSTED Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Zarządzającym jest:
1.    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

2. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Akcji Plus,
-    Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
-    Subfundusz PKO Surowców Globalny,
-    Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny,
-    Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny,
-    Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
-    Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa,
-    Subfundusz PKO Zrównoważony,
-    Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
-    Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych,
-    Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
-    Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji,
-    Subfundusz PKO Skarbowy,
-    Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego,
-    Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny,
-    Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

5)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Intel Technology Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. 
Zarządzającym jest:
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Oszczędnościowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
6)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
  • Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu.  
Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.