Komunikat ws. przekazania informacji o osobach uprawnionych do składania wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych

data aktualizacji 31 grudnia 2018


W związku brzmieniem § 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2018 r.  w sprawie wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające (Dz.U. poz. 2417) oraz § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów (Dz. U. poz. 2371), krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Polski oraz brokerzy ubezpieczeniowi i brokerzy reasekuracyjni otrzymają pismo organu nadzoru dotyczące konieczności złożenia informacji umożliwiających składanie wniosków do rejestru pośredników ubezpieczeniowych (odpowiednio do rejestru agentów lub rejestru brokerów).

Treść pism skierowanych do ww. podmiotów dostępna jest w złącznikach.