Wpisy do rejestru PPE

data aktualizacji 21 grudnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 19 - 20 grudnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Bank Spółdzielczy w Sierakowicach z siedzibą w Sierakowicach.  

Zarządzającym jest:
    UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    UniKorona Pieniężny,
-    UniKorona Obligacje,
-    UniKorona Akcje,
-    UniStabilny Wzrost.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni. 

Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. 

Zarządzającym jest:
1.    Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2.    Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Esaliens Subfundusz CEE Select,
-    Esaliens Subfundusz Akcji,
-    Esaliens Subfundusz Strateg,
-    Esaliens Subfundusz Stabilny,
-    Esaliens Subfundusz Obligacji,
-    Esaliens Subfundusz Pieniężny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.