Komunikat z 416. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 18 grudnia 2018 r.

data aktualizacji 18 grudnia 2018