Wpis do rejestru PPE www.iuslaboris.pl sp. z o.o., Apple Poland sp. z o.o. oraz Bridgestone Stargard sp. z o.o.

data aktualizacji 07 listopada 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 listopada 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • www.iuslaboris.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest:
„Skarbiec” Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Instrumentów Dłużnych SKARBIEC – OBLIGACJA,
-    SKARBIEC – III FILAR,
-    SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK,
-    SKARBIEC – Spółek Wzrostowych.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Apple Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Gotówkowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji,

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

3. NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L),
-    NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
-    NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
-    NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L),
-    NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Bridgestone Stargard sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.  

Zarządzającym jest:
1.    NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Gotówkowy,
-    NN Subfundusz Obligacji,
-    NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
-    NN Subfundusz Zrównoważony,
-    NN Subfundusz Akcji,

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    NN Subfundusz Perspektywa 2045,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2040,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2035,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2030,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2025,
-    NN Subfundusz Perspektywa 2020. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.