Komunikat UKNF ws. widełek na Rynku Terminowym Towarowym TGE

data aktualizacji 30 października 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że od dnia 30 października 2018 r. Towarowa Giełda Energii wprowadza wypracowane wspólnie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego regulacje w zakresie dziennych ograniczeń wahań limitów cen dla zleceń oraz ograniczenia wahań kursów transakcji dla instrumentów będących w obrocie na Rynku Terminowym Towarowym Towarowej Giełdy Energii SA (tzw. „widełki”). Szczegóły w zakresie poziomu ograniczeń dostępne są na stronie Towarowej Giełdy Energii pod poniższym linkiem: https://tge.pl/fm/upload/WO2017/WO2018/20181023_Za_do_uchway___wideki.pdf.

Wprowadzone rozwiązanie jest odpowiedzią na postulaty uczestników obrotu energią elektryczną oraz końcowych odbiorców zaniepokojonych dynamicznymi zmianami cen na terminowym rynku energii elektrycznej, które przekładają się na ostateczne ceny energii dla odbiorców końcowych. Wspólne działania UKNF oraz TGE nakierowane były na jak najszybsze wdrożenie tego mechanizmu przy jednoczesnym poszanowaniu interesu uczestników obrotu. Wpisują się one w szerokie inicjatywy prowadzące do zapewnienia jak najbardziej płynnego i przewidywalnego rynku energii elektrycznej oraz gazu organizowanego przez Towarową Giełdę Energii.