Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ

data aktualizacji 29 października 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty certyfikatów inwestycyjnych serii A i B (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie).