Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” SA

data aktualizacji 08 października 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D i E (oferującym jest Dom Maklerski BDM SA).