Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE „Marcinkowski Broker” sp. z o.o. oraz Unilever BCS Polska sp. z o.o.

data aktualizacji 20 września 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 19 września 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • „Marcinkowski Broker” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF+,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Aktywny Akcji Globalnych,
-    PZU Dłużny Aktywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Unilever BCS Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Zarządzającym jest:
IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-   Subfundusz IPOPEMA Akcji,
-   Subfundusz IPOPEMA Gotówkowy,
-   Subfundusz IPOPEMA Makro Alokacji,
-   Subfundusz IPOPEMA Dłużny,
-   Subfundusz IPOPEMA Emerytura Plus. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.