Oświadczenie UKNF ws. publikacji „Pulsu Biznesu” pt. „Klienci funduszy WI psioczą na KNF”

data aktualizacji 19 września 2018

W nawiązaniu do publikacji „Pulsu Biznesu” z dnia 19 września 2018 r. pt. „Klienci funduszy WI psioczą na KNF” Urząd KNF oświadcza:

Część Raiffeisen Bank Polska SA (RBPL), obejmująca stosunki prawne związane z pełnieniem przez Raiffeisen Bank Polska SA funkcji depozytariusza oraz likwidatora funduszy FinCrea, ma zostać połączona transgranicznie z Raiffeisen Bank International AG, na skutek czego aktywa i zobowiązania Raiffeisen Bank Polska SA przeniesione zostaną na oddział Raiffeisen, który będzie kontynuować obsługę dotychczasowych klientów RBPL. Komisja Nadzoru Finansowego, rozstrzygając o kwestii połączenia BGŻ BNP Paribas SA (BGŻ BNPP) oraz Raiffeisen Bank Polska SA uwzględniła w szczególności należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych klientów Raiffeisen Bank Polska SA, w tym również klientów funduszy inwestycyjnych, wobec których Raiffeisen Bank Polska SA pełnił funkcję depozytariusza lub likwidatora. Interesy uczestników funduszy W Investments zostały zatem zabezpieczone, a sytuacja uczestników nie pogorszy się na skutek podziału banku RBPL. Ponadto BGŻ BNP Paribas zobowiązał się do wyeliminowania niewłaściwych praktyk w zakresie przejmowanych funduszy.

Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają liczne warunki nałożone przez KNF w interesie dobra ogólnego na oddział Raiffeisen Bank International. Warunki te, jak błędnie wskazano w publikacji „Pulsu Biznesu”, nie były „standardowe” ani nie wynikają „wprost z przepisów prawa”. Ze względu na ich rozległość,  szczegółowość i zakres mają one charakter bezprecedensowy i są wyłącznie nakierowane na ochronę interesów klientów.

Należy z całą mocą podkreślić, że KNF nie mogła nie wydać zgody na połączenie BGŻ BNPP i RBPL, gdyż wszystkie prawne przesłanki tej transakcji zostały spełnione. Podnoszone w artykule argumenty krytyczne wobec KNF są w tym wypadku nieuzasadnione i mogą wynikać z niezrozumienia istoty tej transakcji.