Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez Jana Karaszewskiego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 13 września 2018

Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od decyzji KNF z dnia 21 sierpnia 2018 r. nakładającej na Jana Karaszewskiego karę pieniężną w wysokości 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na podstawie art. 97 ust. 1a pkt. 1 ustawy o ofercie, w związku ze stwierdzeniem 5-krotnego naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 4 ustawy o ofercie, w związku z transakcjami na akcjach spółki Devoran S.A. w 2017 r.