Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Banku Ochrony Środowiska SA

data aktualizacji 11 września 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii V (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie).