Komunikat UKNF ws. publikacji prasowych Business Insider Polska

data aktualizacji 06 września 2018

W odniesieniu do publikacji prasowych portalu Business Insider Polska z dnia 5 września 2018 r. odnośnie postępowań administracyjnych prowadzonych wobec Trigon TFI oraz Altus TFI Urząd KNF podkreśla, że do czasu zakończenia postępowań nie można przesądzać o terminie ich zakończenia oraz o ich wyniku. Byłoby to zaprzeczenie podstawowych zasad państwa prawa.
 
Urząd KNF zwraca uwagę, że w myśl art. 21 MAR publikowane treści dotyczące rynku kapitałowego podlegają ocenie w kontekście uznania ich za potencjalną manipulację zagrożoną karą grzywny do 5 mln zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 lub obu tym karom łącznie z uwagi na fakt, że mogą wywoływać nieodwracalne konsekwencje dla inwestorów i innych uczestników rynku finansowego.