Wpis do rejestru PPE BondSpot S.A.

data aktualizacji 05 września 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
1.    Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Investor Akcji Spółek Dywidendowych, 
-    Investor Zrównoważony,
-    Investor Akcji,
-    Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
-    Investor Top 25 Małych Spółek,
-    Investor Płynna Lokata,
-    Investor Obligacji.

2. Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Investor BRIC,
-    Investor Gold Otwarty. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.