Stanowisko do Informacji NIK o wynikach kontroli "Ochrona praw konsumentów korzystających z kredytów objętych ryzykiem walutowym"

data aktualizacji 27 sierpnia 2018