Wpis do rejestru PPE Becker Polska sp. z o.o.

data aktualizacji 22 sierpnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 sierpnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Becker Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie. 

Zarządzającym jest:
1.    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

2. PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Akcji Plus,
-    Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
-    Subfundusz PKO Surowców Globalny,
-    Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny,
-    Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny,
-    Subfundusz PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny,
-    Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa,
-    Subfundusz PKO Zrównoważony,
-    Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
-    Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych,
-    Subfundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek,
-    Subfundusz PKO Strategicznej Alokacji,
-    Subfundusz PKO Skarbowy,
-    Subfundusz PKO Papierów Dłużnych USD,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Złota,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Japońskiego,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynków Wschodzących,
-    Subfundusz PKO Akcji Rynku Europejskiego,
-    Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny,
-    Subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.