Wpis do rejestru PPE Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno – Technicznego S.A.

data aktualizacji 09 sierpnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 sierpnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Techniczne S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF +,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Dłużny Aktywny.  

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.