Wpis do rejestru PPE TomTom Polska sp. z o.o., Pandora Jewelry Shared Services sp. z o.o. oraz Elektrometal S.A.

data aktualizacji 06 sierpnia 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • TomTom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
1.    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

2.    PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
– Subfundusz PKO Akcji Plus,
– Subfundusz PKO Zrównoważony,
– Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
– Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
– Subfundusz PKO Skarbowy. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Pandora Jewelry Shared Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
1.    PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

2.    PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
– Subfundusz PKO Akcji Plus,
– Subfundusz PKO Zrównoważony,
– Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
– Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
– Subfundusz PKO Skarbowy. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Elektrometal S.A. z siedzibą w Cieszynie.

Zarządzającym jest:
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
– Investor Zrównoważony,
– Investor Akcji, 
– Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
– Investor Płynna Lokata, 
– Investor Obligacji. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.