Zatwierdzenie prospektu emisyjnego ENTER AIR S.A.

data aktualizacji 27 lipca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • ENTER AIR S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B (firma inwestycyjna Bank Zachodni WBK S.A.).