Komunikat KNF dotyczący restrukturyzacji SKOK Jaworzno oraz SKOK Piast

data aktualizacji 13 lipca 2018

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 29 maja 2018 r. dotyczące restrukturyzacji SKOK Jaworzno oraz ogłoszenie KNF z dnia 29 maja 2018 r. dotyczące restrukturyzacji SKOK Piast, wpłynęły zgłoszenia od banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Jaworzno oraz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Piast. Biorąc pod uwagę wnioski tych banków dotyczące przedłużenia terminu na podjęcie decyzji dotyczącej udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno oraz SKOK Piast w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 13 października 2018 r. na ostateczne zajęcie stanowiska przez zainteresowane banki w przedmiotowych sprawach.