Paweł Gruza powołany w skład KNF za Piotra Nowaka

data aktualizacji 03 lipca 2018

Minister Finansów Teresa Czerwińska z dniem 2 lipca 2018 r. odwołała z Komisji Nadzoru Finansowego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Nowaka, który zasiadał w Komisji jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Jednocześnie z dniem 3 lipca 2018 r. powołała w jego miejsce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pawła Gruzę.