Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Silvair, Inc.

data aktualizacji 25 czerwca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • Silvair, Inc. z siedzibą w San Francisco w Stanach Zjednoczonych, sporządzony w związku z ofertą publiczną do 2.400.000 akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 11.640.107 akcji (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA).