Wpis do rejestru PPE PGE Nowa Energia sp. z o.o.

data aktualizacji 25 czerwca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 czerwca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • PGE Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
Energia Emerytura Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Energia Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu,
-    Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu,
-    Energia Płynnościowy. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Energia spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.