Zatwierdzenie prospektu emisyjnego T-Bull SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • T-Bull SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E i F oraz praw do akcji serii F (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).