Wpis do rejestru PPE Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie

data aktualizacji 14 czerwca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 czerwca 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Goodrich Aerospace Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

Zarządzającym jest:
1) Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 

2) Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- Esaliens Subfundusz Akcji,
- Esaliens Subfundusz Strateg,
- Esaliens Subfundusz Obligacji,
- Esaliens Subfundusz Pieniężny.


Składki uczestników będą wnoszone do ww. funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.