Komunikat KNF dot. restrukturyzacji SKOK Jaworzno oraz SKOK Piast

data aktualizacji 13 czerwca 2018

Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie KNF z dnia 29 maja 2018 r. dotyczące restrukturyzacji SKOK Jaworzno oraz  ogłoszenie KNF z dnia 29 maja 2018 r. dotyczące restrukturyzacji SKOK Piast, wpłynęło zgłoszenie od banku krajowego zainteresowanego udziałem w procesie restrukturyzacji Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Jaworzno oraz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Piast. Biorąc pod uwagę wniosek banku dotyczący przedłużenia terminu na podjęcie decyzji dotyczącej udziału w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno oraz SKOK Piast w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 13 lipca 2018 r. na ostateczne zajęcie stanowiska przez zainteresowany bank w przedmiotowych sprawach. Jednocześnie Komisja wskazuje, że w tym okresie inne banki krajowe nadal mogą zgłaszać do KNF zainteresowanie udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Jaworzno i SKOK Piast.