Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

data aktualizacji 04 czerwca 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K (oferującym jest IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie).