Zatwierdzenie prospektu emisyjnego i2 Development SA

data aktualizacji 25 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:

  • i2 Development SA z siedzibą we Wrocławiu, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych (firmą inwestycyjną jest Michael/Ström Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).