Wpis do rejestru PPE Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Wdrożeniowego „Wifama – Prexer” sp. z o.o. oraz przedsiębiorcy Dariusza Cubery

data aktualizacji 23 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „Wifama – Prexer” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. 

Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • przedsiębiorca Dariusz Cubera, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „DA-LI” Cubera Dariusz z siedzibą w Stalowej Woli. 

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi Subfunduszami:
-    PZU Gotówkowy,
-    PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
-    PZU SEJF+,
-    PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
-    PZU Zrównoważony,
-    PZU Akcji KRAKOWIAK,
-    PZU Akcji NOWA EUROPA,
-    PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
-    PZU Dłużny Aktywny. 

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.