Komunikat z 391. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2018 r.

data aktualizacji 22 maja 2018

W trzysta dziewięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,

1.    Komisja przyjęła założenia dotyczące stanowiska w sprawie polityki dywidendowej banków spółdzielczych i zrzeszających, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz zakładów ubezpieczeń/reasekuracji w perspektywie średnioterminowej.

Komunikat KNF ws. stanowiska dotyczącego polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej

2.    Komisja zapoznała się:

•    z informacją na temat wyników badania portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych (wg stanu na koniec 2017 r.),
•    z informacją o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r.,
•    z raportem BION dla sektora banków spółdzielczych i zrzeszających za 2017 r.,
•    z informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2017 r.

3.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    5 czerwca 2018 r.,
•    12 czerwca 2018 r.,
•    19 czerwca 2018 r.,
•    26 czerwca 2018 r.