Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Graviton Capital SA

data aktualizacji 17 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzją z dnia 16 maja 2018 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Graviton Capital SA z siedzibą we Wrocławiu w związku z opublikowaniem jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. 

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpiło od dnia 17 maja 2018 r.