Zatwierdzenie prospektu emisyjnego ML System SA

data aktualizacji 17 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny:


•    ML System SA z siedzibą w Zaczerniu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, B1 oraz C, a także zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, B1, B2, C oraz praw do akcji serii C ML System SA (oferującym jest Vestor Dom Maklerski, współoferującym Biuro Maklerskie ALIOR BANK SA)