Wpis do rejestru PPE PGE Domu Maklerskiego S.A., Nowej Itaki sp. z o.o. oraz ENERGI Serwis sp. z o.o.

data aktualizacji 16 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 maja 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • PGE Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Zarządzającym jest:
PGE Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi subfunduszami:
-    Subfundusz PGE Agresywny Absolutnej Stopy Zwrotu,
-    Subfundusz PGE Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu,
-    Subfundusz PGE Płynnościowy.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Zarządzającym jest:
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty,
z wydzielonymi subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3)    program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

  • ENERGA Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce.  

Zarządzającym jest:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.