Komunikat z 389. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 maja 2018 r.

data aktualizacji 15 maja 2018

W trzysta osiemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Andrzej Diakonow – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Marcin Pachucki – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Armen Artwich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki1,
•    Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
•    Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Katarzyny Moniki Sułkowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Alior Banku SA,
•    Tomasza Jaworskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kłobucku,
•    Karoliny Leontyny Żurowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego,
•    Moniki Krupy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach. 

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie:

•    Sebastianowi Urbańskiemu stanowiska Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na połączenie Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Kętach (bank przejmowany). 

4.    W związku z rezygnacją przez Włodzimierza Kicińskiego z pełnionej funkcji kuratora ustanowionego w Banku Polskiej Spółdzielczości SA (BPS SA) na czas realizacji programu postępowania naprawczego przez Bank, komisja jednogłośnie powierzyła od 1 czerwca 2018 r. pełnienie funkcji kuratora w BPS SA Dariuszowi Marianowi Kacprzykowi.

5.    Kolejne posiedzenia Komisji zaplanowane są na:

•    5 czerwca 2018 r.,
•    12 czerwca 2018 r.,
•    26 czerwca 2018 r.

______________________
1A. Artwich nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt. 1a komunikatu.