Wpis do rejestru PPE Sibelco Poland sp. z o.o. oraz AMK Welding Poland sp. z o.o.

data aktualizacji 14 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 11 maja 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Sibelco Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Zarządzającymi są:
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Akcji Plus,
-    Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
-    Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny,
-    Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny,
-    Subfundusz PKO Akcji Nowa Europa,
-    Subfundusz PKO Zrównoważony,
-    Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu,
-    Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych,
-    Subfundusz PKO Skarbowy,
-    Subfundusz PKO Akcji Dywidendowych Globalny;

PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
z wydzielonymi subfunduszami:
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
-    Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2)    program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • AMK Welding Poland sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

Zarządzającym jest:
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie.