Wpis do rejestru PPE „Voss Automotive Polska sp. z o.o.”

data aktualizacji 10 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 9 maja 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • „Voss Automotive Polska sp. z o.o.” z siedzibą w Nowej Wsi Legnickiej.

Zarządzającym jest Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Allianz Akcji,
-    Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,
-    Allianz Selektywny,
-    Allianz Stabilnego Wzrostu,
-    Allianz Aktywnej Alokacji,
-    Allianz Obligacji Plus,
-    Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,
-    Allianz Pieniężny,
-    Allianz Akcji Globalnych,
-    Allianz Obligacji Globalnych,
-    Allianz Surowców i Energii,
-    Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.