Wpis do rejestru PPE Bell – Dom sp. z o.o. sp. k.

data aktualizacji 08 maja 2018

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2018 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Bell – Dom sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Borowcu. 

Zarządzającym jest Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
-    Investor Zrównoważony,
-    Investor Akcji,
-    Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
-    Investor Płynna Lokata,
-    Investor Obligacji.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.